Packaging

Specijalizovani časopis za pakovanje i ambalažu na srpskom jeziku. Redakcija je uložila ogroman napor da ostvari saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima opreme i materijala za pakovanje, kao i sa sličnim časopisima iz Evrope. Od pomenutih smo dobili nesebičnu pomoć i podršku. Upozoreni smo, a to i sami znamo, da je posao vrlo težak i pun iskušenja, ali verujemo da ćemo uspeti jedino ako uspemo da pridobijemo ono što je najvažnije, a to je vaša porška. Časopis je koncipiran tako da u svakom broju ima interesantnih stručnih članaka o mašinama i opremi koja pobuđuje najveću pažnju u tom momentu, a i o važnim sajmovima i prezentacijama

Verujemo da u budućnosti možemo sa Vama ostvariti komunikaciju želeći da čujemo sugestije o tome šta može biti interesantno za čitanje. Isto tako verujemo i da ćete dok prelistavate naš časopis, doći na ideju kako da otpočnete sa novim poslom ili kako unaprediti svoje, već postojeće poslovanje. Pakovanje je oblast za koju ozbiljni analitičari kažu da ima veliku ekspanziju u budućnosti i da za nju nema krize. Savet tih istih analitičara je da u tu oblast svakako treba intvestirati.

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net