Sito

Sitoštampa je tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu koja je izrađena od svile zategnute na drveni ili aluminijumski ram. Na mašinama za sitoštampu se mogu štampati uobičajeni grafički proizvodi, ali i oni namenjeni

Poligrafika

Časopis za ofset, sito, digitalnu štampu i reklamu, poligrafika. Do sada smo bili svedoci više pokušaja da kod nas zaživi časopis koji bi obrađivao teme iz ovih oblasti, međutim, iz raznih razloga, ovakvi časopisi nisu dugo izlazili. Mi smo u ovaj posao ušli sa puno optimizma i nadom.

Print & Pack

Kao što vidite pred Vama je novi časopis sa novim imenom I novom koncepcijom. Časopis je koncipiran tako da u svakom broju ima interesantnih stručnih članaka o mašinama I opremi koja pobuđuje najveću pažnju u tom momentu, a I o važnim sajmovima I prezentacijama.

Packaging

Specijalizovani časopis za pakovanje i ambalažu na srpskom jeziku. Redakcija je uložila ogroman napor da ostvari saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima opreme i materijala za pakovanje, kao i sa sličnim časopisima iz Evrope. Od pomenutih smo dobili nesebičnu pomoć i podršku. Upozoreni

Offset

Ravna ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu. Kod ravne štampe štampajući i neštampajući

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
logo

Beograd // Hadjuk Veljkovo Sokače 35

NE PROPUSTITE POSLEDNJE VESTI!
PRATITE NAS.